CarGarantie като работодател


Как да започнете работа при нас

CarGarantie е синоним на първокласно обслужване, нови разработки и целенасочено ориентиране към желанията на клиента. Като фирма, предлагаща услуги, ангажираните служители са базата за нашата успешна дейност във всички сфери.

 

Дадена гаранция се оценява по обслужването и сервизните услуги, а това са екипите, които ги реализират. Оптималната реализация на нашите услуги е възможна само чрез компетентни служители. Стартирайте Вашия път към успех с CarGarantie. 

Вашата пряка връзка с CarGarantie
Сервизен център

Вашата пряка връзка с CarGarantie

Тел. +359 32 673241
Факс +359 32 673242

Имейл: jobs-eu@cargarantie.com
Информация за кандидатите за обработка на данни