Главният изпълнителен директор Аксел Бергер се присъединява към надзорния съвет, а приемник става д-р Маркус Зьолднер


Главният изпълнителен директор на CarGarantie Аксел Бергер (62) ще се присъедини към надзорния съвет на фирмата от 01 януари 2019 г.
Д-р Маркус Зьолднер ще стане главен изпълнителен директор и заедно с Волфганг Бах, финансов директор и ръководител на общата администрация, ще ръководят фирмата.

След повече от 20 години работа в управителния съвет, от които 12 години като главен изпълнителен директор, Аксел Бергер реши да се премести в надзорния съвет. Той е започнал в CarGarantie през 1989 г. и е заемал различни ръководни позиции в областта на продажбите до момента, в който е започнал работа в управителния съвет. В допълнение към неговата много силна оперативна дейност в продажбите неговите стратегически решения – последното е за създаване на международното сътрудничество IWS – е оказало продължително влияние върху успеха на фирмата. С настоящ обем на премиите от 200 милиона евро и над 40 производители и 23 000 сътрудничества със специализирани търговци Фрайбургският специалист по застраховане се развива от национална фирма до пазарен лидер в Европа в сектора за гаранционно застраховане на автомобилния бранш. Днес фирмата има международно присъствие в 22 страни в Европа и в Азия.

Новият главен изпълнителен директор д-р Маркус Зьолднер (47) е член на управителния съвет на CarGarantie от 2,5 години и до момента на неговото назначаване като председател на управителния съвет е отговарял за пазарите в Западна и Източна Европа и Азия, както и за отделите за бизнес развитие и маркетинг. Преди да се присъедини към CarGarantie, той е заемал различни ръководни позиции в автомобилната индустрия, включително международни позиции в Allianz, в BMW Group и в Nissan.
След като е поел световна отговорност за бизнеса за гаранционно застраховане на Nissan като управител на Global Reinsurance, Ltd., той се е присъединил към CarGarantie през 2016 г.

Волфганг Бах (60) в качеството си на финансов директор и ръководител на общата администрация носи отговорност за отделите по финанси, контролинг, продуктов контролинг, ИТ и човешки ресурси. С преместването на Аксел Бергер в надзорния съвет той ще поеме и други вътрешни отдели като този за обработка на гаранциите и отдела по право. Преди да се присъедини към CarGarantie, той е заемал различни позиции в управителния съвет на концерна Gothaer.

Ясно формулирана цел на управителния съвет е допълнителното разширяване на пазарното лидерство в Европа. Фокусът ще бъде върху разширяването на сътрудничествата с търговци и производители, както и върху допълнителните продукти в сектора за гаранции и лоялност на клиентите и върху допълнителното засилване на услугите.

Аксел Бергер, главен изпълнителен директор (в средата), Волфганг Бах, финансов директор и ръководител на общата администрация (отляво), д-р Маркус Зьолднер, ръководител продажби (отдясно)