Компетентност


Продукт портфолио на CarGarantie –професионално, ориентирано към добрите услуги и целенасочено

CarGarantie постоянно допълва спектъра от предлаганите продукти съгласно актуалните изисквания на пазара. Така специалистът в гаранциите предлага на своите партньори освен класическите пакети за гаранция за нови и

употребявани автомобили и специални решения за мотоциклети. С гаранцията за мобилност клиентът освен това се подсигурява срещу неочаквани разходи в случай на авария. 

Контакт и услуги

Контакт и услуги