Допълнителна гаранция за нови автомобили


Допълнителна гаранция за нови автомобили: Оптималната предлагана гаранция след фабричната гаранция

(copy 1)

В днешно време дву- или тригодишната гаранция от производителя се е превърнала в стандарт. С допълнителната гаранция за нови автомобили от CarGarantie Вие предлагате на своите клиенти още години допълнителна сигурност след изтичане на фабричната гаранцията. Освен това Вие обвързвате клиента с минимум още една година с Вашата автокъща.

 • Допълнителна гаранция след фабричната гаранция от производителя за 12, 24 или 36 месеца
 • При изтичане на гаранцията: Възможност за удължаване на гаранцията
 • Покриване на разходите според индивидуалните желания до постигане на пълно покритие
 • Бързо и лесно уреждане на щетите
 • Допълнителната гаранция за нови автомобили като ефективен стимул за продажби

Вашите предимства:

 • Ефективно спечелване на лоялни клиенти след изтичането на фабричната гаранция 
 • По-голяма конкурентоспособност благодарение на удължаването на гаранцията
 • Разграничаване спрямо конкуренцията
 • Повишаване на броя на продажбите, които са в последствие
 • Стимулиране на следпродажбените търговски отношения
 • Повишаване на имиджа благодарение на предлаганите допълнителни услуги
 • Повишаване на удовлетвореността на клиентите

 

 

Контакт и услуги

Контакт и услуги