Гаранция за употребявани автомобили


Гаранция за употребявани автомобили : Повишаване на качеството на Вашия употребяван автомобил

(copy 1)

Гаранцията е важен белег за качество, за да профилирате спрямо частните търговци. Освен това чрез това си осигурявате чрез по-доброто спечелване на лоялни клиенти, допълнителни печалби и следващи сделки.

 • Покриване на разходите за 12, 24 или 36 месеца
 • При изтичане на гаранцията: Възможност за удължаване на гаранцията
 • Покриване на разходите според индивидуалните желания до постигане на пълно покритие
 • Обработката на щетите се извършва от опитни специалисти
 • Всеобхващаща помощ в маркетинга

Вашите предимства:

 • Различавате се от частните търговци
 • Защита в случай на поемане на отговорност за материални дефекти/законна отговорност на търговеца
 • Оптимално спечелване на лоялни клиенти
 • Повишаване на качеството на употребявания автомобил
 • Повишаване на имиджа благодарение на предлаганите допълнителни услуги
 • Стимулиране на следпродажбения биснес

 

 

Контакт и услуги

Контакт и услуги