Собствена гаранция на търговеца


Вашата собствена гаранция на търговеца на CarGarantie: Вие сте шефът

(copy 1)

Собствената гаранция на търговеца от CarGarantie предлага при нейното обработване оптимално съдействие в управлението на гаранцията и уреждането на щетите на собствен риск.

 • Външно обработване/уреждане на щетите и контрол от CG на собствен риск
 • Разработване на съответстваща на пазара и нуждите собствена гаранция на търговеца
 • Управление на гаранцията
 • Уреждане на щетите
 • Препоръка за резервен фонд
 • Маркетингово съдействие
 • Индивидуални оценки
 • Изчерпателна информации за мениджмънта

Вашите предимства:

 • Оптимална реализация на собствената гаранция
 • Неутрална оценка на щетите и тяхното уреждане 
 • По-добра оценка на риска
 • Подпомагане при оптимизирането на процеса за покриване на разходите
 • Помощ при обучение и маркетингови концепции
 • Неутрален контрол
 • Проверени от юридическа гледна точка документи за гаранция
 • Висока сигурност при планиране

Контакт и услуги

Контакт и услуги