Пълно маркетингово обслужване


Пълно маркетингово обслужване

(copy 1)

Екипът по маркетинг на CarGarantie е на разположение на своите партньори за всички услуги в сферата на маркетинга за всичко относно гаранцията. В три специализирани направления със специалисти по графични приложения, директно реализиране на пазара и връзки с обществеността екипът предлага пълно маркетингово обслужване за специализираните търговци, производители и вносители, от разработването на стратегически концепции до реализацията на пазара.

В центъра на вниманието за партньорите на CarGarantie са следните услуги:

  • Маркетингови консултации на няколко езика: Маркетингови концепции за всичко относно стратегиите за продажби и реализация на пазара и позиционирането на гаранцията
  • Индивидуално създаване и производство на материали за продажбата и рекламни материали
  • Всеобхващащ център за спечелване на лоялни клиенти включително възможност за закупуване на писмени материали (Lettershop)
  • Помощ в обучения
  • Концепция и обработване на изследвания за бранша
  • Координиране в цяла Европа на специфични за производителите маркетингови стратегии в сферата на гаранцията

 

 

 

Контакт и услуги

Контакт и услуги