Какво трябва да се направи в случай на възникване на щета?


Бързото обслужване е нашата сила

(copy 1)

Какво да направим в случай на гаранционно събитие? Много просто: В страната се обърнете към Вашия търговец. Той ще отстрани щетата и ще се разплати директно с CarGarantie. Това за Вас означава удобна и неусложнена помощ. В случай на гаранционно събитие, когато Вашият търговец не е на близо, се обадете на горещата линия на CarGarantie. Ремонтът може да се извърши във всеки сервиз, сключил договор за Вашата марка – в цяла Европа.

Контакт и услуги

Контакт и услуги