Партньори за контакт


Вашата пряка връзка с CarGarantie

Имате нужда от разрешение за ремонт или имате въпроси към случай, в който сте претърпели щети? Тогава просто се обадете в нашия отдел за уреждане на въпросите относно гаранцията:

от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа 

Тел. +359 32 673238

Имейл: claims@cargarantie.bg

Факс +359 32 673240

За информация относно гаранции, документи за гаранция, рекламни материали или при нужда от консултация се обръщайте към нашия сервизен център:

Тел. +359 32 673241

Имейл: info@cargarantie.bg

Факс +359 32 673242

Ако желаете да подадете оплакване, моля използвайте следните данни за контакт:

Тел. +359 32 673241

Имейл: info@cargarantie.bg

Факс +359 32 673242